Welkom in de historiekamer

 

Een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2015 gewenst!


1926-12-31 Gramsbergen Nachtwacht ( meer oude kranten lezen?)

nachtwacht

Daar met ingang van 1 jan. 1927 de Nachtwacht (klepperman) zijn eervol ontslag heeft gekregen, omdat de raad geen gelden meer wenscht te voteren voor deze instelling (bezuiniging), zal het den lezers zeker interesseren een en ander omtrent dit ambt vermeld te zien. Het is vrij zeker dat reeds ongeveer 140 jaren lang een door de gemeente gesalarieerd nachtwaker dienst doet. In 1859 werd als zoodanig benoemd G.H. Koops, daarna in 1862 en nogmaals in 1865 G.J. van der Veen Wzn. en met ingang van 1 april 1900 de tegenwoordige nachtwacht Harm Evers. Namen en jaren van deze drie nachtwakers zijn in de houten klep gegrifd. Waarschijnlijk is deze klep veel langer in gebruik, tenminste naar het uiterlijk te oordelen.
G.J. van der Veen kreeg een instructie van burgemeester Otto van Riemsdijk, in het jaar 1865 (deze wordt in het gemeentearchief bewaard). Art. 4 luidde: Bij het ontdekken van brand is hij verplicht onophoudelijk de klep te doen luiden. Ook moet hij 's nachts vreemdelingen aanhouden en opbrengen naar den veldwachter. Deze instructie geldt ook nog voor den tegenwoordigen functionaris. Van der Veen werd aangesteld op een salaris van f. 75 per jaar. Evers begon met f. 100 en heeft nu f. 400. Met f. 280 pensioen gaat hij den dienst verlaten.
Bij de laatste ronde op oudejaarsnacht zal hem namens de burgerij een schilderij worden aangeboden; een vergroote foto waar hij met zijn hond op staat voor zijn woning. Bij de jaarlijkse omgang in den Oudejaarsnacht, beginnende klokke 12, wordt door allen het volgende lied gezongen:
Twaalf uur, de klok heeft twaalf,
Daar komt de nachtwacht met zijn stok.
Hij roept: twaalf uren heeft de klok.
Hij doet zijn eerste ronde.
Zijn handjes gingen van klap, klap, klap.
Zijn voetjes gingen van stap, stap, stap.
Ja de klepperman van twaalf,
Het is nog geen nacht.
Het Oude jaar is nu verscheen
Het nieuwe zijn wij ingetreen.
Twaalf uur, de klok heeft twaalf.
Bewaar uw vuur en kaarsenlicht,
Sluit de deuren en vensters dicht,
Ik moet waken en gij kunt slapen,
Dat is mijn plicht.
Vreest God en zijn gebod,
Twaalf uur, de klok heeft twaalf.

Prettige kerstdagen gewenst!


W.G. van de Hulst

(bron: Jannie Luisman-de Jonge)

In deze kerstweek komen er bij mij heel veel mooie herinneringen boven aan kerstfeesten van vroeger, toen ik kind was.
Vooral het feest van de zondagsschool, in de 'grote' kerk van Lutten.
Met voor mijn gevoel de hoogste kerstboom van de wereld!
Iemand die 'sputterkeersen' aanstak en de warme chocolademelk die we kregen! (kopje meenemen!)
Een takje van de boom, dat in brand vloog en geblust werd met een collectezak, zo'n ouderwetse, aan een lange stok.
Het zingen van de ingestudeerde kerstversjes: 't Was nacht in Bethlems dreven, de herdertjes lagen bij nachte en Heerlijk klonk het lied der eng'len in het veld van Efrata!
Het kerstverhaal, de tractatie en het hoogtepunt: het boekje dat elk kind kreeg. (Mijn eerste boekje dat ik altijd nog bewaar: "Jantje van de Scholtenhoeve", hoe kan het anders ... geschreven door W.G. van de Hulst!)

 

Doopboek Heemse 16-12-2014

gewijzigd

Kerkhof Lutten 16-12-2014

gewijzigd

Begraafplaats Scholtensdijk 13-12-2014

Nieuwe informatie toegevoegd op begraafplaats aan de Scholtensdijk te Heemse.

Kerkhof Nijenstede 13-12-2014

Er is een begin gemaakt met het invoeren van de begraafregisters vanaf 1873.

Begraafplaats Bruchterweg

Er zijn weer enkele wijzigingen/toevoegingen op de website geplaatst.

klik hier voor 'oud' nieuws