Ontvangsten Diakonie van 1698-1719, 1720-1753, 1787-1811
Archief N.H. Kerk te Hardenberg - Tussen haakjes zijn enkele opmerkingen toegevoegd.

perioden 1698 - 1719 wordt momenteel aangevuld, nagezien en gecorrigeerd

December 1699

den 14 dito ontfangen op kerckhof van 't begraven van de KERCKMEESTER HENDRICK ASIES VAN DE MARYENBERG ses gulden vijfien stuyver en heeft ook na gelaeten tot zijns Naemsgedagtenisse een nieuw laecken op de kist voor den armen

 

 

Maart 1720
06-03-1720 verkocht een drachtig beest hetwelk uit de boedel van Doeven Derck door schultus van Hardenberg verkocht de diakenen hebben gekocht voor 22-0-0 en weer verkocht voor 22-0-0.
22-03-1720 op kerkhof ontvangen toen Tijes Kremer zijn vrouw begraven werd 1-8-0, laken weergebracht 0-2-3.
03-04-1720 van Kloete ontvangen van restant 2-9-0.
19-04-1720 van Jan Zwers van het stukkien ontvangen int Rathoes (Raadhuis) 2-5-0., dito van Wijllem Zweers van rente ontvangen 1-5-0.
25-04-1720 wanneer Wiellem Berens begraven wierd 1-0-0.
19-05-1720 WesterMans Klaes zijn vrouw begraven wierd bij laken gestuurd 0-8-8.
20-05-1720 van Berent Wielips van Hoelthiemen ontvangen die zijn moeder zaliger heeft geven in haar laatste: Hendernkien Haermsen...3-0-0.
20-05-1720 wanneer Saeren Gaeriet begraven werd op kerkhof ontvangen 0-11-0, het laken weer gebracht 0-2-0.
02-06-1720 van Haermen Woelbienk van Loeten ontvangen twie gulden van sien pacht van een half dagwerk hoeiland ligt bij Boels 2-0-0.
02-06-1720 Hendrik in het Broek te Holtheme aan mij betaald een gift van zijn zoon Evert Hendriks hetwelke hij in zijn laatste aan de armen te Hardenberg heeft begeerd daar aan te geven somma 15-0-0.
11-06-1720 die weduwe Kraemers Waner door de stadsdiender het laken is weeromme bracht daarbij stuurt 0-12-0.
11-06-1720 begraven Oelde Jan Hoeltman 0-18-0, laken 0-3-0.
30-06-1720 begraven kind van Tijes Kremer 1-0-0.
02-08-1720 begraven Smiet zijn kind 1-12-0, laken 0-3-0.
13-08-1720 wanneer burgemest. Gerrit Sierinck sin soen mijn broer begraeven wier mijn koenfrater oept kerkoeft oentfangen 4-10-14., laken wierbrocht 0-12-0.
27-08-1720 begraven Jaen in die Aegterstraet sien vrou Geese 0-15-8, laken 1-0-0.
27-08-1720 begraven kind van Aerent Koertmaet 0-9-0, laken 0-2-0.
17-09-1720 wanneer soen Wever begraeven wier het laeken weerbrocht 0-2-0.
18-09-1720 als Wiegmienks het laken weerbracht 0-11-0.
01-10-1720 begraven kind van Hendrik Oephoeft 0-6-0.
06-10-1720 begraven kind van Roetgeer Smijt 0-10-0, laken 0-2-0.
10-10-1720 van Klas Gertien ontvangen van oetgaeng van haer hoes van t jaer 1719 en 1720 0-10-0.
14-10-1720 begraven vrouw van Jan Zweers 3-10-0, laken 0-6-0.
Laeter 5
11-12-1720 begraven Jan Freriks die Oelde 4-11-0, laken 1-2-0.
29-12-1720 van Lukas Aelbers van Olthiemen betalt 12 gl. hetwelke zijn vrouw zaliger in haar laatste aan de armen te Hardenberg heeft begeerd daaraan te geven 12-0-0.
04-01-1721 begraven Aeletijen Lambert 1-1-0, laken 0-2-0.
05-01-1721 van Ravicker haer Oerties gelt van Twij jaer oentfangen 3-10-0.
18-01-1721 begraven kind van Jan Kreemer 0-7-0.
02-02-1721 van Regtoet ontvangen 4-10-0 zijnde van een gift die Albert Meijlinck van Holtheme in zijn laaste aan de armen heeft begeerd te geven 4-10-0.
12-02-1721 begraven kind van Harmen Tijes vant Hoelt 1-7-4, laken 0-6-0.
16-02-1721 van Broeck Herm ontvangen van rente 1-0-0.
18-02-1721 van Weeduwe Kraemers achter kerk ontvangen een gift van haar dochter Megtelt zaliger 5-0-0.
18-02-1721 van Vrerieck Bloemers ontvangen van rente 5-8-0.
23-02-1721 diakenen: Evert Vijenke en Klas Egbrijenk en Vredrijk de Olde en Wijgert Lammerts.
27-02-1721 begraven Rutgers Swane 0-11-12, laken 0-2-0.
08-03-1721 begraven Kleijn Hermens Jannes 0-12-0, laken 0-2-0.
11-03-1721 begraven moeder van Bakker Berent 1-1-0, laken 0-2-0.
12-03-1721 ontfangen van Kleijnijans dochter van Olthem dat har moeder begraven wijert het laken gebruikt hebbende daarbij dan 0-6-0.
15-03-1721 in de Kirke ontfangen dat ijonker Evert van der Scheer begraven wijert 2-2-2, laken 1-2-0. (Jonkheer werd in de kerk begraven)
25-03-1721 begraven kind van Wijellem Lammers 0-10-4, laken retour op 30 maart 0-3-0.
02-04-1721 begraven kind van Arent Wijellemsen 0-6-0.
12-04-1721 begraven de broer van Bek Albert 0-9-0, laken retour op 14 april 0-2-0.
12-04-1721 begraven zoon van Jan Egbers 0-2-8.
12-04-1721 begraven Albert van het Holt 0-6-0.
23-04-1721 begraven Gerrijt Wollers 0-16-2, laken 0-2-0.
29-04-1721 op kerkhof ontvangen dat IJasper Swers zijn kind begraven werd 0-18-10, laken retour 0-4-0.
06-05-1721 kerkhof ontvangen dat Jan Smijdt zijn kind begraven werd 1-12-6, laken retour 0-10-0.
25-05-1721 heft Hermen Wolbijenk die huur van een half dagwerk hooiland betaald 2-0-0.
02-06-1721 Egbert Meierink tot Anevelde gift van 2-12-0 aan de armen beloofd.
17-06-1721 Klaas Zwers heft het jaar 1720 van de goren in de Hollarst betaald met 1-3-0.
28-06-1721 dat Konijgst IJan zijn kind begraven op kerkhof 0-7-6.
29-06-1721 op kerkhof ontvangen als Jan Timmerman zijn kind begraven werd 0-8-0.
01-07-1721 op kerkhof ontvangen als Teijes Lammert zijn kind begraven werd 0-8-2., laken retour 0-2-0.
18-07-1721 verkocht aan Wijgbolt Gersen zijn dochter een mooie doek die bevonden in den greijten pack met konsent van mijn confrator voor 1-0-0.
20-07-1721 van Berent Waterink tot Brucht ontvangen een gift die sien knecht Jan Roelofsen van het hengel aan den armen beloofd heeft 5-0-0.
17-08-1721 als Otto Port sien beide kinders begraven wierd op het kerkhof 0-15-12, laken retour 18 aug. daarbij 0-3-0.
24-08-1721 ontvangen van het laken als Slot Wessel begraven wierd daarbij 0-2-0.
26-08-1721 op kerkhof ontvangen als Otto Port zijn vrouw begraven wierd 1-17-2, laken retour 0-5-8.
Laeter 5
27-08-1721 van Lucas Boerrigter ontvangen een kapitaal van 10-0-0.
27-08-1721 ontvangen van de erfgenamen van zaliger oud burgemeester Jan Frederiks de Olde een gift van 100 karo gulden die zij aan de armen te Hardenberg bij zijn leven beloofd heeft 100-0-0.
04-09-1721 op het kerkhof ontvangen als de koster begraven wierd 5-0-6., laken retour 0-12-0.
10-09-1721 op kerkhof ontvangen als Tijes Dublijenk begraven wierd 0-12-0., laken retour 0-2-0.
11-09-1721 als Kortmat zijn vrouw begraven wierd op kerkhof ontvangen 0-9-12, laken retour 0-2-0.
11-09-1721 Snijeders Derk van Baalder een gift gebracht die Snijeders Gese tot Bolder aan die armen beloofd had 3-0-0.
18-09-1721 op kerkhof ontvangen als de onderscholte zijn vrouw begraven wierd 1-4-14, laken retour 0-3-0.
21-09-1721 van Stijentien de huisvrouw van Edewart Laurens ontvangen 5-0-0 op haar kapitaal.
23-09-1721 van Luiggies tot Anne van het laken dat haar dochter begraven wierd ontvangen 0-6-0.
03-10-1721 op kerkhof ontvangen als Hermen Smijt begraven werd 2-13-2. laken retour 0-12-0.
08-10-1721 begraven Gerrit Swers 1-12-6, laken 0-4-0.
10-10-1721 begraven Egbert Posdik 0-10-12, laken 0-2-0.
11-10-1721 begraven Kamer Jan Gerrit zijn kind 0-7-12.
16-10-1721 begraven Jan Smits Gerrit zijn kind 0-4-14.
26-10-1721 ontvangen van Lugijes Lukes een gift die zijn zuster zaliger aan de armen in haar leste beloofd heeft 5-0-8.
04-11-1721 begraven Smos (Smoes) zijn vrouw 0-9-0, laken 0-2-0.
Diakenen op 22 februari 1722: Fred. Jaspers Olde, Wijegert Lambers, Luebertus Sijerrijk en Jan Poes.
15-03-1722 op kerkhof ontvangen als meester Berrents zoon Gaerit begraven is 0-14-12; het laken dito weergebracht, daarvan ontvangen 0-2-0;
17-03-1722 op kerkhof ontvangen als Wijllem Swers zijn kind begraven is 0-5-2;
20-03-1722 heeft Jan Vaelkman op kerkhof ontvangen als Garit Swers zijn kind is begraven 0-11-0;
12-04-1722 mijn confrater opt kerkhof ontvangen als Kamer Dericks kind is begraven 0-4-14;
26-04-1722 Arrent Haermens zijn kind is begraven opt kerkhof ontvangen 0-11-12;
01-05-1722 doen Berrent Kapelhoef zijn kind is begraven, doen ontvangen de somma 0-3-0;
03-05-1722 van Aese Swiers van den Marienbergh en zijn meijer Derick Lambers van Annevelde tesamen een akkoord gemaakt van dat tijen is weer ontslagen van de huur van 't erve Amsink;
13-05-1722 als Wijllem Swers zijn vrouw is begraven opt kerkhof ontvangen de somma 0-18-6; de zelfde dag is 't laken weergebracht, daarbij 0-2-0;
02-06-1722 van Klas Swers ontvangen een jaar goorenhuur, somma van 1-3-0;
22-08-1722 op 't kerkhof als Lambert Jansen met zijn dochter begraven is, ontvangen somma 0-14-0;
28-08-1722 als Aberham Keddeman is begraven op 't kerkhof ontvangen 3-19-8; 't laken weer gebracht 1-0-0;
30-09-1722 als Lueijgies Lueckes is begraven bij een laken ontvangen 0-5-8;
02-10-1722 als Jonenker Schonekamp zijn zoon is begraven in de kerk ontvangen 0-7-12; bij een laken gestuurd somma 0-5-8; (Jonkheer zijn zoon werd in de kerk begraven)
08-10-1722 als de Smiet zijn kind is begraven op 't kerkhof ontvangen 0-18-2;
01-11-1722 van Klas Swerrs vrouwe ontvangen van een kapitaal van 25 gulden een jaar interesse van 1-5-0;
01-12-1722 opt kerkhof ontvangen als Swans Griete is begraven somma 2-0-0;
02-12-1722 van Griete Woelers het laken weergebracht, daarbij ingestuurd somma 0-6-0;
03-12-1722 van mijn confrater Wijeger Lambers een gift ontvangen die zijn vader zaliger aan de armen had beloofd in 't jaar 1720, somma 15-0-0;
03-12-1722 als Haermen Henderick Hoeftman is begraven opt kerkhof ontvangen, somma 2-12-2;
04-12-1722 't laken weergestuurd, daarbij in ontvangen somma 0-5-8;
23-12-1722 opt kerkhof ontvangen als Moes Alle is begraven, somma 0-9-10;
24-12-1722 't laken weergebracht, daarbij in ontvangen somma 0-2-0;
07-01-1723 in de kerk in 't sackkien ontvangen als de heer van de de Groete Wee is getrouwd voor den kerkeraad, somma 20-12-0; (huwelijk van de ridder Willem van Haeften tot de Grote Weede met jonkvrouw Petronella Jacoba van Uiterwijck tot Alerdinck)
12-01-1723 opt kerkhof ontvangen als Haermen van der Straeten zijn vrouw is begraven, somma 3-10-8;
13-01-1723 bij 't laken weergestuurd 0-5-8;
24-01-1723 Aberhams kind is begraven opt kerkhof ontvangen 0-7-4;
25-01-1723 't laken weeromgestuurd, daarbij in ontvangen 0-2-0;
10-02-1723 van Jan van Riemsdieck ontvangen een jaar oertiesgeld waarmede het jaar 1721 is betaald, somma 8-3-0;
13-02-1723 Jan Valkman stadsdienaar;
14-02-1723 van Haermen Woelbijenk een jaar hooipacht ontvangen, waarmede het jaar 1721 is voldaan met 2-0-0;
16-02-1723 blok aan 't Mijedeltpaet (Middenpad) geopend, daarin bevonden somma 0-9-8;
16-02-1723 Klaes Sweers huis; en Jan Sweers huis;
19-02-1723 heeft Jan Swers betaald een jaar pacht van een stuk land waarmede het jaar 1721 is voldaan met 2-5-0;
22-02-1723 diakenen: Lubertus Sierink en Jan Poes van Lutten, Mense Lambert Odink, Hendrik Grimmerinck van Den Velde;
26-02-1723 opt kerkhof ontvangen als Blau Jaengijn van die Beke is begraven, 0-5-12; dezelfde dito 't laken weergebracht, daarvan ontvangen 0-2-0;
09-03-1723 opt kerkhof ontvangen als Kaertmans Arrents kind is begraven, somma 0-5-12;
21-03-1723 van Henderick Bellehaer (Balderhaar) een gift ontvangen die zijn vader zaliger Jan Bellehaer aan de armen beloofd had een somma van 25-0-0;
30-03-1723 opt kerkhof ontvangen als Henderick Bunder (Boender) is begraven somma 0-23-2; den 31-3-1723 't laken weergebracht, daarvan ontvangen 0-5-8;
09-04-1723 opt kerkhof ontvangen als Berrent IJaenssen van den Beelt zijn broeder zaliger is begraven, somma 0-12-6; dito 't laken weergebracht 0-11-8;
14-04-1723 opt kerkhof ontvangen als Klijngen Arent is begraven, somma 0-9-6;
16-04-1723 als Slaet Egbers vrouwe is begraven, somma 0-11-0;
16-04-1723 opt kerkhof ontvangen als burgemester Henderick van 't Hoelt is begraven, somma 2-10-2; dito 't laken weer ge bracht, daarbij in ontvangen 1-0-0;
02-05-1723 opt kerkhof ontvangen als Gaerit Saentmaens kind is begraven, somma 0-11-4;
14-05-1723 opt kerkhof ontvangen als Kaemer Dericks kind is begraven, somma 0-4-10;
08-06-1723 als een uit Belt Hus is begraven van Hoelthone bij laken ontvangen 0-6-0;
08-06-1723 opt kerkhof ontvangen als Jan Bedickers kind is begraven, somma 0-14-10;
12-06-1723 opt kerkhof ontvangen als Jan Sloeten is begraven en bij laken ontvangen samen 0-17-10;
12-06-1723 heeft Klaes Zwers een jaar goorenhuur betaald, somma 1-3-0;
13-06-1723 uit handen van Belt Jan van Hoelthoene een gift ontvangen die zijn zwager zaliger, Gerrit Harmsen, aan die armen beloofd had, een somma van 25-0-0;
13-06-1723 van Ase van die Striepe een gift ontvangen die hij aan de armen beloofd had, somma 5-0-0;
20-06-1723 uit handen van Evert Stobbeman ontvangen een gift die zijn vrouw zaliger Griete die zij uit een liberale harte aan de armen van staet en karspel Hardenbergh gedaan had, somma 6-0-0;
25-06-1723 bij laken ontvangen als een zoon uit Tabernackels Hus van Hoelthoene is begraven, somma 0-5-8;
14-07-1723 opt kerkhof ontvangen als Frederik Boerrighter zijn vrouwe zaliger is begraven, somma 1-6-10; dezelfde dito 't laken weergebracht, daarbij 0-5-8;
18-07-1723 een gift ontvangen uit handen van Berent Rostenbargh die heer Baselman aan de armen beloofd had, somma 2-10-0;
18-07-1723 een gift ontvangen uit handen van Harmen Teijs van 't Hoelt en Evert Fienke van haar vader zaliger Henderick van 't Hoelt en haar moeder zaliger die zij aan de armen beloofd hebben, de somma van 50-0-0;
25-07-1723 een gift ontvangen uit handen van Frederik BoerRighter die zijn vrouw zaliger uit een liberaal hart aan de armen heeft gegeven, somma 5-5-0;
16-09-1723 heeft de huisvrouw van Klas Zwers een jaar intrest betaald van een kapitaal van 25 gulden met 1-5-0.
19-10-1723 opt kerkhof ontvangen als Berent Rostenbergh zijn kind is begraven de somma 2-3-10.
20-10-1723 het laken weer gebracht daarbij 0-11-0.
09-11-1723 opt kerkhof ontvangen als Koertmaet is begraven somma 0-13-10, zelfde datum laken terug 0-2-0.
16-11-1723 op den kaerkhof ontfangen als Jan Gersen sijn kient is begraven somma 0-5-14.
01-12-1723 op kerkhof ontvangen als Kloeten Bertien is begraven 1-4-6, 02-12-1723 laken weer gebracht 0-4-0.
19-12-1723 Klijngen Henderick heeft het Ravijcker oerties gelt betalt voor twe jaer de soma 3-10-0.
21-12-1723 heeft Jan Zwers betaald zijn huur van een stuk land 2-5-0.
21-12-1723 confrater Egbert Meijers.
05-01-1724 bij t laken ontvangen als Noetvelt van Bargenthem (Nootvelt van Bergentheim) is begraven de somma 0-5-8.
12-01-1724 op kerkhof ontvangen als de weduwe vrou Hoeftmans uit Roede Herte (herberg het Rode Hert in de Voorstraat) is begraven de somma 1-14-6, 13-01-1724 het laken gebracht 0-6-0.
01-02-1724 op kerkhof ontvangen als Klaes Gerris kneght is begraven 0-8-12.
02-02-1724 op kerkhof ontvangen als Henderick Santman sijn kind is begraven 0-15-6.
02-02-1724 heeft Klaes Gerriet het laken weer gestuurd 0-4-0.
06-02-1724 heeft Harmen Woelbink een jaar huur betaald van een half dagwerk hooiland de somma 2-0-0.
11-02-1724 heeft Jan Swers een jaar pacht betaald van een stuk land 2-5-0.
14-02-1724 heeft Slijngenberghs Toennijs een gifte aan de armen beloofd en ontvangen uit handen van Frerik Stoffer te Gramsbergen somma 1-16-0.
14-02-1724 van de rentmeester Jan (Van?) Remusdick (Jacobus? Van Riemsdijck) ontvangen een jaar oertiesgelt 8-3-0.
15-02-1724 Klaes Zwes huis, Jan Zweers hus.(Plaatsen waar de bussen geleegd worden)
diaken op 20-02-1724: Mense Lambert Odinck, Hendrick Griemerinck van den Velde, B. Gehart Cramer, Hermen Swijsse van Loesen.

(maart 1724 - februari 1727 ?)
23-02-1727 Warsse Flijrmans van Anne (Vlierman van Ane) een gift gegeven bij zijn leven somma 2-10-0.
27-04-1727 heeft Evert Slijngenbergh aangetoond dat zijn vader bij zijn leven een gift heeft gegeven aan de armen van Hardenbergh somma 60-0-0.
15-06-1727 heeft Jennegien Hooftmans bij haar leven een gifte gegeven aan de armen te Hardenberg somma 25-0-0-.
06-07-1727 de weduwe Aaltien Imhof te Wielen bij haar leven een gifte gegeven aan de armen van Hardenberg somma 20-0-0, dit is door Klaas Egberink betaald.
19-08-1727 heeft Grietien Reinders van Annevelde een gifte gegeven somma 8-0-0.
20-08-1727 begraven kind van Evert Holtmans 0-18-2, laken 0-3-0.
14-09-1727 begraven kind van Berent Cappelhof 0-6-10.
16-09-1727 begraven Jan Slooten 0-9-6.
08-10-1727 dat heir een soldoodt honnebroock is begraven de stadt deinner op kerkhof ontfangen 0-4-10, laken 0-2-0.(soldaat Honnebroek?)
26-10-1727 van Hermen Wolbink ontfangen een ijaer pagt van hoolant 2-0-0.
28-10-1727 begraven Henderick van Olden 3-11-12, laken 1-2-0.
06-11-1727 van Willem Beedeker ontfangen 5-4-0 dat sien ome Henderick de Klut (de Klute is Zweers) heeft belooft aan den armen van Hardenberg.
20-11-1727 begraven vrouw van kosters Gerrit Henderick 0-6-0.
21-11-1727 begraven kind van Willem Noordick 0-19-6. (Norink)
30-11-1727 begraven Evert 0-9-6, laken 0-2-0.
05-12-1727 begraven Tommerman van Ane 0-12-0.
22-01-1728 betaald interest door huisvrouw van Hendrik Zweers 4-0-0.
24-01-1728 begraven vrouw van Henderik Deick 0-13-6, laken 0-2-0.(Dijk)
02-02-1728 huur ontfangen van een stukje land van de huisvrouw van Gerrit Swerst 2-14-0 (Zweers)
08-02-1728 van Berent Edelinck van Coevorde ontfangen van capitaal en ijntresse to samen 103-15-0.
12-02-1728 begraven Jannes ter Wijlen 1-5-0, laken 0-2-0.
13-02-1728 begraven kind van Jan Valckman 0-5-8.
20-02-1728 diakenen: Evert Vienke en Lubrtus Sierienk en Hermen Wijgmijenk en Lukas Albers.
17-02-1728 begraven kind van Jan Kramer 0-6-6, laken 0-2-0.
17-02-1728 van Swantijen op Olde Watrik (Olde Waterink) ontfangen 0-3-0 dat sij laken op de khiste gebrukt heft van haar man 0-3-0.
03-04-1728 begraven zoon van Jan Gerritsen of Slukkijen 0-4-8.
21-04-1728 begraven vrouw van Berent Bakker 0-18-12, laken 0-2-0.
24-04-1728 Heft Geertijen ijansen weduwe van Klas Baks betalt een gieft van 50-0-0 die na haer doot soude betalt worden.
02-05-1728 van Klas Swers ontfangen een jaar goorenhuur 1-3-0.
22-05-1728 laken retour van zoon van Schonekamp 0-5-0.
30-05-1728 laken retour van Hermen IJentienk (Jentink) zijn vader van Brucht 0-3-0.
01-06-1728 laken retour van moeder van Evert Slingenberg 0-8-8.
17-06-1728 in de kerke ontfangen dat vrou van Langen is begraven 2-19-4, laken 2-4-0. (Vrouw Anna Helena Nijkerken, vrouw van Jonkheer Roelof van Langen in de kerk begraven)
23-06-1728 als jonker Schonekamp zijn vrouw is begraven in de kerke ontfangen 0-8-2, laken 0-5-8. (De vrouw van Jonkheer Schonekamp is in de kerk begraven)
16-07-1728 begraven Botter Geert 0-7-4, laken 0-0-0.
31-07-1728 begraven Hendrik van der Heijden 0-17-12, laken 0-2-0.
05-08-1728 begraven Jan Derksens Egbert 0-10-0, laken 0-2-0.
10-08-1728 begraven Geertien Jansen huisvrouw van Klas Baks 1-5-12, laken 0-11-0.
17-08-1728 gift van Swantijen Waterink te Brucht 3-3-0.
28-08-1728 begraven de onderscholte 0-18-2, laken 0-5-8.
15-09-1728 van de weduwe van Jan Lukessen of Olde Waterink van Brucht een jaar interesse betaald 4-0-0.
19-09-1728 een jaar intresse ontfangen van Klas Sweers 1-5-0.
19-09-1728 ontfangen 2-0-0 van een half dagwerk hoilant agter Buels huis.
22-09-1728 laken retour van Wijggert Lammers van den Marijenberg 0-16-8.
29-09-1728 begraven kind van Jan Derksen IJudit 0-2-0 voor het laken.
11-11-1728 laken retour van Jan Jentink 0-6-0.
21-11-1728 begraven kind van Otto Port 0-6-10.
26-11-1728 begraven Jan Timmerman 1-11-10, laken 0-2-0.
12-12-1728 begraven kind van Lukas Gorius 0-8-12.
18-12-1728 begraven juffrou Smoks 5-6-0.
21-12-1728 begraven Berent Venbrugd uit de Venebrugge 2-18-2, laken retour 26 dec. 1-0-0.
22-12-1728 begraven twee kinderen in Geert Jansen huis 0-2-4.
29-12-1728 begraven Jan Luggis Lukes 0-12-6, laken 0-0-0.
02-01-1729 begraven een engelsman gestorven in de prins 0-8-0, het laken weergebracht van Fredrik Bloemers daarbij gedaan 0-6-0. (Er is een engelsman gestorven in herberg de Prins)
16-01-1729 begraven kind van Jan Bedeker 0-10-0, laken 0-2-0.
25-01-1729 begraven huisvrouw van Evert Waijman 1-0-4, laken 0-2-0.
27-01-1729 begraven siekretaris Krul 5-13-0, laken 1-0-0.(secretaris Willem Hendrik Crull)
08-02-1729 begraven vrouw van Oto Valkman 0-18-2, laken 0-2-0.
14-02-1729 busje geleegd bij Klas Swers, de weduwe Kramers in de Swane.
14-02-1729 een gift ontfangen van Hermen Wiegmink die Wiegert Lammerts en Grietien Ekenhorst van de Marienberg aan de armen beloofd hebben 25-0-0.
22-02-1729 diakenen: Lubbertus Sierink, Jan Rijghterink, Lucas Albers van Holtheimen, Berent Reinders van Ennevelde.
22-02-1729 In persensij van de doemine en mijn konfraters eenigge slijmme doijtte en eenigh vreemt gelt verkoeft daer voor ontfangen 2-0-0.
22-02-1729 Voer een olde tebaksdoese en een olt scheermes gekoeft dat bij de kieste was van een verstorven man 0-8-0.
02-04-1729 begraven het kind van de weduwe van Henderick van der Heijde 0-5-0.
05-04-1729 begraven kind van Henderik Evers 0-4-10, laken 0-2-0.
14-04-1729 begraven kind van Jan van Muien 0-7-4, laken 0-2-0.
21-04-1729 begraven Willem Noorink 3-16-14.
28-04-1729 begraven kind van Aalle Poert 0-5-8, laken 0-3-0.
05-05-1729 begraven kind van Jan Sluckies 0-6-14, laken 0-2-0.
06-05-1729 op den kerckhoft ontfangen als Droostienen Evertien haer doeghters kint is begraven 0-3-0.
17-05-1729 begraven de meester uit Kramers huis 1-13-14, laken 0-6-0.
22-05-1729 heeft de weduwe Noorinks bij t laeken gestuurd 2-10-0.
24-05-1729 begraven de weduwe van Harmen Tiemerman 1-2-6, laken 0-6-0.
25-05-1729 begraven kind van Hendrik Evers 0-7-0, laken 0-2-0.
22-06-1729 heeft Henderik Sweers op intresse betaald 2-0-0.
25-06-1729 begraven kind van Rotger Smeijt 0-9-0, laken 0-2-0.
03-07-1729 begraven een zoon uit Tabernackels van Hoelthone 0-6-0.
07-08-1729 ontfangen van Harmen Wolbink van Lutten voor een half daghwerk hooijlaend sijnde alsoo betalt tot 1727 met 2-0-0.
14-08-1729 uit haenden van Henderik Baelehaer (Balderhaar) een gijfte ontfangen die sijn oem Egbert Baelehaer aan de armen beloofd had 25-0-0.
20-09-1729 bij het laken ontfangen als de oude vrouw uit Jan Amsinks huis te Brucht is begraven 0-5-8.
25-10-1729 begraven Gariet Ribberinck 0-16-0, laken 0-2-0.
15-11-1729 bij het laken ontfangen als een vrouw uit Waeterinks huis te Bergenthem is begraven 0-12-0.
15-11-1729 begraven kind van Kaespeer Egberts Jan 0-6-12, laken 0-2-0.
17-12-1729 begraven kind van Aarent Kartmats 0-7-4, laken 0-2-0. (Kortmaat)
26-12-1729 begraven kind van Jan op Hof 0-10-8, laken 0-2-0.
07-01-1730 begraven Schrams Engelle 0-14-0, laken 0-5-8.
18-01-1730 begraven kind van Jan Smeits Gerrit 0-8-0, laken 0-2-0.
19-01-1730 ontfangen huur van een half dagwerk hooiland van Harmen Wolbink 2-0-0.
27-01-1730 bij het laken ontfangen als Luigies Hijlle is begraven van Ane 0-5-8.
19-03-1730 van Jan Lugies van Aene een gifte ontfangen die sien moeder zaliger Hillegien Jansen aan de armen beloofd had 20-0-0.
20-03-1730 begraven kind van Koorneelis Kraak 0-12-0, laken 0-5-0.
26-04-1730 begraven vrouw Hooftmans 2-15-6, laken retour 30 april 0-11-0.
30-4-1730 bij het laken gestuurd van de heer van Langen 3-0-0. (Waarschijnlijk overlijden van de schoonmoeder van de Heer Van Langen, dit was Swane Pensea Blanckvoort, de weduwe van Dirck Willem Nijkercken)
18-05-1730 van Waatrinck van Bergenthem bij laaken ontfangen 0-12-0.
27-05-1730 begraven Rutger Smit 2-15-8, laken 0-2-0.
25-06-1730 begraven kind van Haker Lukes 0-12-0.
25-06-1730 begraven kind van borgemeist. Rostbrg 1-14-4, laken 2-0-0 (burgemeester Rustenburg).
27-08-1730 begraven Sloatien 0-7-6.
27-08-1730 begraven kind van Boter Geers 0-4-6.
27-08-1730 bij laken ontfangen van Hermen in de Vennebruege 0-5-8.
03-09-1730 begraven kind van Garrit Vinke 0-10-0.
03-09-1730 begraven Lammen dogter 1-4-0, laken 0-9-8.
03-09-1730 begraven kind van Harmen Sijrijnk 1-2-0.
19-09-1730 heeft Klaas Sweers een jaar intresse betaald van 1729 1-5-0.
20-09-1730 begraven vrouw van Evert de Vinke 2-0-12, laken 0-11-0.
24-09-1730 begraven Hendrikin Gerritsen 0-13-8, laken 0-3-0.
24-09-1730 bij het laken ontfangen als de vrouwe van de Blauenkam is begraven 0-4-0.
03-10-1730 begraven vrouw van Willem Rutgers 0-11-2, laken 0-2-0.
01-10-1730 begraven kind van Anne Maetekat 0-5-10, laken 0-1-0.
01-10-1730 bij laken ontfangen als Hermen uit de Vennebruge is begraven 0-5-8.
01-10-1730 begraven Jan Jursen 0-7-4, laken 0-2-0.
06-12-1730 begraven Jan Waterink te Bergentheim 0-11-0.
12-12-1730 begraven Geese Slooten 0-12-0, laken 0-3-0.
26-12-1730 van Eevert Vinck een gifte ontfangen die sien vrouw zaliger Annegien van Holt aan de armen beloofd hadde 20-0-0.
28-12-1730 begraven vrouw Bouwhuis uit den Marienberg 0-8-0.
19-01-1731 begraven kind van Gerrit Hofsink 0-16-10, laken 0-5-8.
03-02-1731 begraven Aaltien, vrouw van Luckes Loabers 2-7-12.
06-02-1731 begraven Geese Nijmans 0-11-0, laken 0-5-8.
16-02-1731 begraven kind van Louwerens Woelders 0-10-4, laken 0-2-0.
24-02-1731 begr. vr. v. Egbert Vinke.
03-03-1731 begr. k.v. Evers Geese.
08-03-1731 begr. Aleida, d.v. vrouw Kraemers.
13-03-1731 begr. Berent Boerrigter.
16-03-1731 begr. k.v. Willem Dries.
26-03-1731 begr. Blauwgeers van der Scheer.
26-03-1731 begr. Altien Willems.
26-03-1731 begr. Albert van de Becke.
12-04-1731 begr. Fennegien, d.v. burgemeester Jan Smit.
15-04-1731 begr. k.v. Kamer Derck.
21-04-1731 begr. k.v. burgemeester Jan Smit.
21-04-1731 begr. Sluckies Fenne.
29-04-1731 ontv. v. Harmen Wolbinck voor huir van hoijlandt, 2 gulden;
02-05-1731 ont. v. Hendrik Venebrugge een gift dat zijn vader zaliger Berent Venebrugge aan de armen beloofd had, 25 gulden;
03-06-1731 begr. vr. v. Jan Lugies.
03-06-1731 begr. k.v. Hendriek Hutten.
03-06-1731 begr. Belijen Egbert.
17-08-1731 begr. k.v. Lambert Gooris.
25-08-1731 begr. k.v. Jan Kremer.
30-10-1731 begr. Hermen Smit.
14-11-1731 begr. Jasper Zweers 2-2-4.
12-01-1732 begr. k.v. burgemeester Gerrit Hofsink.
26-01-1732 begr. z.v. Hermen Aabrams.
30-01-1732 begr. k.v. Luikes Goorus.
09-02-1732 begr. k.v. Derck Lambers.
13-02-1732 begr. Gerrit Baerslagh.
06-03-1732 begr. Jan Smit Gerrit.
17-03-1732 begr. Lutgers S....
02-04-1732 begr. Gesienne Cruls
04-04-1732 begr. Toenes Geersen
22-05-1732 begr. k.v. Kamer Jan.
27-06-1732 begr. vrouw Molkenboers (in de kerk ontvangen).
18-07-1732 begr. Beerent Jansen (zijn dochter was Jennegien van Belt).
29-07-1732 begr. vr. v. Jan Ribberinck.
20-11-1732 begr. vr. v. Egbert Kamverbeeken.
26-11-1732 begr. k.v. Willem Neijmans.
24-12-1732 begr. Hillegien Lambers van Bergentheim.
28-12-1732 begr. k.v. Kraak Aale.
02-01-1733 begr. Jakoops.
20-01-1733 begr. Hendrickien Derk.
28-01-1733 begr. Teijis Trine.
29-01-1733 begr. de heer Meetsma.
05-02-1733 begr. Jan Hofsink.
10-02-1733 begr. Swaanne Hofsinck.
18-02-1733 van Kaamer Lambert van Baelder een kappitael ontfangen heerkoomende van Annegien van Holt of Reijders, husfrouwe van Egbert van Holt saaliger en de diackonneije als erfgenaame heeft getrocken een somme van f. 100,-.
24-02-1733 begr. Santjenne.
02-03-1733 ontfangen vijftig guld. van de heer Michiel Radenga hetgeen sijn oom wijlen de heer G.M. Meetsma bij testament heeft gegeven.
04-03-1733 begr. k.v. Otto Poort.
12-02-1733 begr. k.v. Jurrijen Rigter.
28-02-1733 begr. k.v. Visschers Gerrits soon Jan.
06-05-1733 begr. Bertijna Hooftmans.
17-05-1733 begr. k.v. Abraham van der Heijde.
03-06-1733 begr. vr. v. Camer Jans Gerrit.
11-06-1733 begr. k.v. Jan van Muijen.
08-07-1733 begr. Albertin Derks.
10-07-1733 begr. burgemeester Gerrit Santman.
12-07-1733 begr. k.v. Jan van der Heijde.
19-07-1733 van de weduwe van Hermen Wulbink tot Lutten ontfangen vier gulden voor twe jaer pagt van hooijlant.
20-08-1733 begr. Hendrik Rigterink.
28-08-1733 begr. Struven vrouw van de Scheer. (Stroeve)
15-10-1733 begr. oudburgemeester Gerrit Sijrink.
24-10-1733 begr. Willem Rotgers.
28-12-1733 Hend. Tacman en Jan Klinge 3 jaer oortjes gelt betaelt waer met het jaar 1726 is voldaen met 5 gulden 5 st.
08-01-1734 begr. de huisvrouw van Jacop Ophof.
26-01-1734 begr. Kotmaets Jacop.
04-03-1734 begr. k.v. Jan Kremer.
28-03-1734 begr. k.v. Hendrik Evers.
03-04-1734 begr. Hermijna van Borne vrouw Kramers.
10-04-1734 begr. Lambert Kremer.
12-04-1734 begr. Hendrik Santman.
17-04-1734 begr. Maria Goorhuijs.
21-04-1734 begr. k.v. Jan van Muijen.
15-06-1734 begr. Jan Hooftman.
18-06-1734 begr. vrouw Odink.
29-06-1734 begr. juffer Maria Krulls.
17-07-1734 begr. k.v. Karel Venebrug.
29-08-1734 begr. Jan Ribberink.
03-09-1734 begr. k.v. Lambert Odink.
03-09-1734 begr. Evert Slingenberg.
10-09-1734 begr. k.v. Abram van der Heijde.
09-11-1734 begr. k.v. Willem Dries.
02-12-1734 begr. Tabbernakel van Holthoene.
02-12-1734 begr. vrouw van de Vastenouwe die gestorven is ten huize van burgemeester Berent Rustenberg.
08-12-1734 begr. Berent Nijman.
03-01-1735 begr. Keijster Fenne.
04-01-1735 begr. Jenne Hofsink.
06-01-1735 begr. k.v. Abraham van der Heijne.
16-01-1735 begr. Anna Sweers.
19-01-1735 begr. vr. v. Jan Munekemij.
04-02-1735 begr. Egbert Cremer.
06-02-1735 begr. Windtmaker sijn kint. ( molenaar?)
12-02-1735 begr. Ruijter Derks Feijije.
24-04-1735 ontfangen van die wed. van Derk Lambers van Goorenhuur, 1 gl. 15 st.
30-04-1735 begr. k.v. Willem Gooris.
08-05-1735 van Allebert Wollebink ontfangen voor twee jaar huer van een half daghwerk hoijlant die somma van 4 gl.
26-05-1735 begr. Geteruit, vrouw van Gerrit Kusters.
03-06-1735 begr. k.v. Jan van Muijen.
05-07-1735 begr. vr. v. Willem Hofsinck.
12-07-1735 begr. Engeltin van Boorrene (Borne).
17-07-1735 begr. juffrou Monnicke van Olen.
16-08-1735 begr. Arent Hofsijnck.
10-09-1735 begr. dr. v. dominee Ter Poorten.
21-09-1735 begr. dr. van Jan Gerrits Wolders.
08-10-1735 begr. k.v. Gerrit Bos.
09-10-1735 begr. BlauGeers Fenne.
29-11-1735 begr. k.v. Jan de Groote.
08-12-1735 begr. k.v. burgemeester Rustenberg.
24-12-1735 begr. Schijper Willem.
28-12-1735 begr. Meister Berrens Merrie. (meester Berends Marie)
07-01-1736 begr. Jan Slooten.
10-01-1736 begr. k.v. Willem Neijman.
15-02-1736 begr. in de kerk: de heer van Langen sijn vrouwen moeder.(? in de kerk begraven zie 1728 en 1730)
19-04-1736 begr. Albert Mollink van Bergentheim.
12-05-1736 begr. vr. v. Jan Egberink.
21-05-1736 begr. vr. v. Hackers Geert tot Loosen.
07-06-1736 begr. vr. v. Wilm Bedeker.
19-06-1736 begr. Hendrik Matekate.
11-07-1736 begr. Egbert Meijer.
22-07-1736 van Albert Wulbink tot Lutten ontfangen 4 gulden voor pagt van een half daghwerk hooijlant bij Builshuis tot Ane waermede het jaer 1734 en 1735 is betaelt.
20-09-1736 begr. Jan Gerrits.
19-10-1736 begr. k.v. Derk Krull.
06-11-1736 begr. k.v. Jan Pot.
06-11-1736 begr. k.v. Roelef Westerman.
19-12-1736 begr. Aeltjen, huisvr. v. Berent Ophop uit Cortmaets Aerents huis.
28-12-1736 begr. Aeltjen uit de Veenebrugge.
12-01-1737 begr. Berentin Jansen, wed. van Jasper Zweers.
26-01-1737 begr. Derk Gerrit de Groot.
19-02-1737 begr. Jan Loo en kint.
26-03-1737 begr. Reinties Grite.
03-04-1737 begr. Harmen Rigterink.
06-04-1737 begr. Reintes Harmen.
07-05-1737 als Schoonekamp in die karck is begraaven. (Schonekamp in de kerk begraven)
17-05-1737 begr. weduwe van Gerrit Bloemers. (dit moet Eva Bussemaker zijn de weduwe van de koster en schoolmeester Gerrit Mensen Bloemers)
06-06-1737 begr. vr. v. Jan Valkman.
25-07-1737 begr. Jannes Veenebrug.
10-08-1737 begr. k.v. Kaamer Jans Gerrit.
25-08-1737 Egbert Broeckroelief van Radewick heeft op het oortens gelt betaalt 6 guldens.
03-09-1737 begr. k.v. Henderick van de Becke.
24-09-1737 vr. v. Teunes Berents uit die Meene.
28-12-1737 begr. Kreemer Jenne.
01-03-1738 als Schonekamk is begraven in de kerk. (in de kerk begraven Schonekamp)
07-04-1738 begr. k.v. burgemeester Jan van Munster.
04-05-1738 Hendrieken, d.v. Kamerjans.
19-08-1738 begr. burgemeester Berent Rustenbergh.
28-10-1738 begr. burgemeester Willem Masen.
11-11-1738 begr. k.v. Kamer Volkert.
26-11-1738 begr. weduwe Sierink.
02-12-1738 begr. Hermen Tijes van het Holt sin vriuijs.
27-12-1738 begr. Jannigin Bloemers.
13-02-1739 begr. Hendrik Venebrug.
07-03-1739 begr. Crasse moeje. (dit zal Lucretia van Hattum zijn vrouw van onderstaande Levert Derksen)
14-03-1739 begr. Levert Derks.
20-04-1739 heeft Derck Laambers betaelt een jaer goorenhuer.
28-04-1739 begr. Levert Posdijk.
12-05-1739 begr. Tunijsjen Waterink van Brugt.
14-05-1739 begr. Lambers sijn moeder.
17-05-1739 ontvangen v.d. weduwe Rustenbergs wegens een liberale gifte van haar vader en moeder saliger een somma van f. 20,- etc. (dit is Jennigje Leferts v.d. Vegte weduwe van Berend Janszn. Rustenburg, zij betaald voor haar ouders Lucretia en Levert)
14-06-1739 van Wolters Asse van Lotten ontvangen een liberale gifte.
25-06-1739 heeft Albert Wolberenk tot Lotten (Wolbink te Lutten) betaelt 3 jaeren pagt van een half dagwerk hooilant met 6 guldens sijnde voldaan 1736, 1737 en 1738.
25-07-1739 begr. Henderk Schuter.
08-08-1739 begr. Derk Stroefen.
09-08-1739 van Harmen Stroefen vier guldens welke sijn vader saliger Derk Stroefen uit een liberale harte aan de armen heeft gegeven. (Stroeve)
19-08-1739 begr. Gerrit Volkers.
22-08-1739 begr. vrouw van de Kijpe.
14-09-1739 begr. Blau Fenne.
22-09-1739 begr. z.v. Derk Krul.
11-10-1739 ontvangen van Arent Ulenberg 25 carolyguldens dewelke Jan Boes saliger uit een liberale gifte aan de armen heeft gegeven.
26-10-1739 begr. Krak Havijk (Hadewich Kraak).
24-11-1739 begr. vr. v. Swartjans Hannes.
16-01-1740 begr. Smoes.
19-01-1740 begr. Camer Jan.
24-01-1740 begr. Dieter.
27-01-1740 heeft de huisvrouw van Harmen Zwijze tot Loosen uit een liberale gifte aan de armen gegeven 3 gulden en 3 stuivers.
02-02-1740 begr. kind van Bosmaens.
03-02-1740 begr. Harmen Aberhams.
07-02-1740 ontvangen van Egbert Camferbeek 5 gulden, 2 stuivers waar mee zij haar oortjesgeld hebben voldaan.
25-02-1740 begr. Kasper van Hamborg.
27-02-1740 begr. Frerick Bloemers.
01-03-1740 begr. moeder v. Habert (ws. Habers zie verder).
01-03-1740 begr. k.v. Albert Overman.
02-03-1740 begr. k.v. Willem Hofsinck.
15-03-1740 begr. z.v. Wessel Timmerman.
20-03-1740 begr. d.v. Lambert Goris.
22-03-1740 begr. d.v. Henderik Goris.
08-04-1740 begr. d.v. Jan Baartslag (Baarslag).
08-04-1740 begr. d.v. weduwe van Henderik Schutte.
09-04-1740 begr. z.v. Jan Zwers (Zweers).
12-04-1740 begr. d.v. Jeurien Rigterink.
16-04-1740 begr. d.v. Kernelis Krack. (Cornelis Kraak)
16-04-1740 begr. Willem Eulderink van Brogt (Uelderink).
17-04-1740 begr. d.v. van die Paater.
23-04-1740 begr. z.v. Jan Harmen van Dik (van Dijk).
26-04-1740 begr. d.v. Gerrit van Dik (van Dijk).
27-04-1740 begr. z.v. Berent Kappelhof.
29-04-1740 begr. z.v. Jan Geersen.
30-04-1740 begr. z.v. Jan Zweers.
01-05-1740 begr. zoon en dochter van Gerrit Valkman.
04-05-1740 begr. zoon van Gerrit Valkman.
06-05-1740 begr. Hilgien op den Marienberg
10-05-1740 begr. d.v. Gerrit Valkman.
15-05-1740 begr. z.v. Lange Anne.
20-05-1740 begr. z.v. Berent Willems.
22-05-1740 begr. z.v. Cornelis die Wintmaker.
24-05-1740 begr. d.v. Henderik Evers.
03-06-1740 begr. Albertin Slooten.
07-06-1740 begr. z.v. Lambert Goris.
08-06-1740 begr. Egbert Munnekemeijer.
14-06-1740 begr. z.v. de weduwe van Hendrik Schutte.
15-06-1740 begr. vrouw van Iden Berent. (Yden Berent).
21-06-1740 begr. d.v. Egbert Henderick.
22-06-1740 van Willem Dris sien vrouw ontvangen tien gulden, is gekomen van haar knecht Kasper als die overleden is.
25-06-1740 begr. schoonmoeder van Yden Berent.
26-06-1740 begr. z.v. Zwart Fenne.
09-07-1740 begr. z.v. Cornelis Kraak.
10-07-1740 door Geesien Munnekemeijer uit Lutten uit liberale gifte gegeven aan de armen.
12-07-1740 begr. vr. v. Lambert Goris.
31-07-1740 van Luijkes Albers ontvangen 30 gulden door Egbert Jansen Munnekemeijer bij testament aan de armen betaalt.
06-08-1740 begr. Derrick Krol. (Crul)
07-08-1740 heeft Derrick Lambers een jaar goorenhuur betaalt waarmee het jaar 1739 is voldaan.
30-08-1740 begr. Droststinen Evert.
03-09-1740 begr. d.v. Lambert te Ennevelde.
11-09-1740 heeft Egbert Habers van Ane gebracht twintig gulden hetwelk zijn schoonmoeder Gerbrig van den Oldenhof aan de armen had gegeven.
29-09-1740 begr. een vreemde man.
01-10-1740 begr. in de kerk z.v. de predikant Jan Jelle ter Poorten. (in de kerk werd de zoon van de dominee begraven)
11-10-1740 begr. Derk Eunk (Odink).
16-10-1740 heeft Henderick Hendericksen van die Balderhaar betaalt 100 gulden voor sijn broeder Gerrit Goris te Baalder.
26-10-1740 begr. Maria Uelderink van Brugt.
06-11-1740 heeft vrouw Uelderink van Brugt een liberale gifte gegeven.
27-11-1740 de dokter van de Velde een gifte gegeven van zes stuivers.
01-12-1740 begr. d.v. de weduwe van Henderik Schutte.
30-12-1740 begr. Berent Venebrugge.
03-01-1741 begr. Jan Jurrien Gerrit.
11-01-1741 begr. Jan Odink van Den Velde.
24-01-1741 begr. Eva Kremers.
05-02-1741 heeft Egbert van Den Velde uit Jonkers huis een liberale gifte gegeven van tien gulden.
15-04-1741 begr. z.v. Gerrit Valkman.
25-04-1741 begr. moeder van Jan Nijman.
03-05-1741 begr. Willem Bedeker.
07-05-1741 heeft Alberts Gerrit van Heemse aan de diakonie gebracht 25 gulden zijnde door zwager Berent uit Kleinjans tot Holtheme gegeven.
09-05-1741 begr. z.v. Jan Moleman.
14-05-1741 van Albert Wolbink van Lutten ontvangen vier gulden hooipacht.
28-05-1741 heeft Jan Lambers van Anevelde gebracht tien gulden hetwelk zijn moeder zaliger beloofd had aan de armen.
31-05-1741 begr. Pauwel Norink.
21-06-1741 begr. Henderiken Jansen.
25-08-1741 heeft Gerrit Henderiksen uit Tappernakels (Tabernakels) van de Scheer gebracht vier gulden dat zijn moeder beloofd hadde aan de armen.
17-09-1741 ontvangen van Fennegien Bloemers vijfentwintig gulden, hetwelk Frerik Bloemers saliger bij testament aan de armen hadde gelegateerd.
27-09-1741 begr. vr. v. Jan Bedeker.
19-11-1741 ontvangen van Jan Konings uit Holthemerbroek drie gulden dat zijn broer beloofd hadde aan de armen.
04-12-1741 begr. Asse Marienberg.
23-12-1741 ontvangen het oortjesgeld van Radewijk, acht gulden, ses stuivers, sijnde tot 1734 voldaan.
voogdij kerkmeesterboek en goedsheren, 1709 tot 1819
29-12-1741 begr. vr. v. Frederik Boerrigter.
27-01-1742 begr. moeder v. Hermen Wiegmink.
10-02-1742 heeft bmr. Lambert Odink aan de diakonie betaald 40 car. glds. welke zijn everl. vader en moeder aan de diakonie hadden beloofd.
12-02-1742 begr. kind v. Derk Lambers.
08-03-1742 begr. Oelbert Reiners van Bergentheim.
27-03-1742 ontv. 25 glds. van Jannijgien Slingenberg hetwelk haar soenmoeder Margrijte op de Slingenberg beloofd had aan de armen.
27-03-1742 begr. schoonmoeder van Jan van Munster.
31-03-1742 begr. Schoenmakers Hermen.
01-04-1742 ontv. van Hendrik op de Belden haar 25 gld. hetwelk zijn broeder zaliger Jan Balderhaar beloofd had aan de armen.
27-04-1742 begr. moeder van Jan Richterink.
08-05-1742 begr. vr. v. Gerrit Dijk.
10-06-1742 ontv. van Jan Richter 6 gld. welke zijn moeder aan de armen heeft beloofd.
19-06-1742 begr. Jennegien Kurster (Koster).
31-07-1742 ontv. van Jennegien Snijders van Brucht 3 gld. welke zijn vaders zaliger beloofd heeft aan de armen.
15-08-1742 begr. Hendrik Lambers van de Welle.
17-08-1742 begr. k. v. Egbert Posdijk.
25-08-1742 begr. Jan de Groot.
25-08-1742 begr. vr. v. Jan van der Heide.
30-08-1742 begr. d. v. Slot van Bergentheim.
10-10-1742 begr. vr. v. Jan van Munster.
11-10-1742 begr. Hekjan van Brucht.
05-12-1742 begr. vr. v. Jan Hendrik Boerrichter.
20-12-1742 begr. k. v. Jan Bedekers.
21-12-1742 begr. moeder v. Merten Nootvelt.
19-01-1743 begr. Berent Oelberts van Bergentheim.
04-02-1743 begr. Geesje Ophof.
14-02-1743 begr. oude vrouw uit Tabernakel.
14-02-1743 begr. Bellegien ten Broeke. (Belia)
15-02-1743 ontv. van mijn konfrater Derk Sweers 5,5 stuiver welke na zijn gedane rekeninge voor het gebruik van het laken op de kiste door Tabernakel bij het laken was gestuurd.
04-04-1743 begr. Jennegien Meuleman.
09-04-1743 begr. vr. v. Bukkink te Brucht. (Bokking)
20-04-1743 begr. weduwe v. Casper Egbert.
30-04-1743 begr. Grietien Boenders.
06-05-1743 begr. de oude vr. uit Nijsink te Brucht.
19-05-1743 begr. de vr. v. Gerrit Nijman, gecollecteerd op het kerkhof.
19-05-1743 ontv. v. Andries Andriessen 11 gld. welke door wijlen Hendrik Zwiers uit Katgerritshuis van Holtheme uit een liberale gifte aan de armen had beloofd.
31-05-1743 begr. k. v. Warnder Kremer.
01-05-1743 begr. Frederik Boerrichter.
20-07-1743 begr. Lucas van Dijk.
23-08-1743 begr. k. v. Hendrik Holtman.
03-09-1743 begr. k. v. Evert Vastenouw.
03-11-1743 ontv. v. Hendrik Takman van Radewijk wegens het weerovernemen van de boedel van wijlen Albert Reinders van Bergentheim een somma van 38 gld.
08-11-1743 begr. Lucas Boerrichter.
17-11-1743 ontv. v. Jan Loshaar van Ane een somma van 20 car. gld. welke zijn zaliger neef Willem Willems Loshaar uit liberale gifte op zijn ziekbedde liggende aan de armen dezer stede hadde gemaakt.
19-11-1743 gecollecteerd in de kerk als mevr. Baarselman is begraven een somma van 13 gld. 18 st. en 4 penn. (in de kerk begraven)
24-11-1743 ontvangen van Albert Wolbink uit Lutten de pacht.
26-11-1743 begr. k. v. Wernder Kremer.
28-12-1743 begr. oude vrouw uit Richterinkhuis te Brucht.
10-01-1744 begr. Slukkien.
17-01-1744 begr. k. v. Albert Noeverman.
18-01-1744 begr. Wolter op de Bekke.
28-01-1744 begr. d. v. Bouwhuis.
05-02-1744 begr. Evert Nijman.
25-03-1743! de diakonen als representanten van de kinderen van wijlen Jan Ribberink ontvangen van de burgemeesteren uit de boedelpenningen van wijlen Hadewich Kraak welke door Gerrit Valkman waren geconsigneerd een somma van 28 gld. waarvan bmr. Hendrik Molkenboer de helft vlgs. sententie daarvan zijnde is toekomende en aan hem is uitgeteld.
23-02-1744 ontv. v. Evert Hendriks van der Haar 15 gld. welke zijn bestevader zaliger op zijn doodsbed beloofd had.
05-03-1744 begr. k. v. Derk Zweers.
18-03-1744 ontv. v. Gerrit Zwijze 1 gld. en 2 st. welke zijn overleden scheper beloofd had aan de armen, zijn naam is Hendrik Hendriksen van Neveler bij Den Ham.(Nevensel ?)
07-05-1744 van Adolf Willem Cramer ontvangen de somma van 280 gld. exempt 2 gld. en 11 st. voor een halve tonne bier voor de vrouw van Gront gerrit vlgs. kwitantie.
12-05-1744 begr. Jennegien Maassen.
15-05-1744 begr. Jan Richterink.
23-05-1744 begr. Dielija Meijers (Delia Meijer-Zweers).
25-05-1744 begr. k. v. Berent Broeksmit.
31-05-1744 begr. z. v. Berent Broeksmit.
06-06-1744 begr. vr. v. Berent Broeksmit.
11-06-1744 begr. z. v. Volker Reussink.
23-07-1744 begr. Evert Posdijk.
02-08-1744 ontv. v. Jan Takman gifte van 5 st. en 8 penn.
15-08-1744 begr. k. v. Jan Moleman.
20-08-1744 begr. k. v. Gerrit ten Brinke.
18-09-1744 begr. k. v. Jan Egberink.
19-09-1744 begr. Hillegien de Groote.
20-09-1744 van Egbert uit Jonkeren ten Velde ontvangen 5 gld. welke zijn oom Egbert Jacobs zaliger beloofd heeft aan de armen.
06-10-1744 ontv. uit handen van Jan Bussemaker 12 gld. en 10 st. welke bij testament van Berent Meijer en Dilia Zweers beloofd was aan de armen.
10-10-1744 begr. z. v. Berent Willems.
05-11-1744 begr. Gerrit Bloemers.
15-12-1744 begr. z. v. dominee J.J. ter Poorten.
31-01-1745 ontv. v. Jan Meilink 50 gld. welke zijn broer zaliger Evert Meilink beloofd had aan de armen.
20-02-1745 ontfangen op den kerckhoef doe Aerent Wolbijenk (Arend Wolbink) is begraven 12 st. en 10 penn.
06-04-1745 begr. vr. v. Nijsink te Brucht.
14-04-1745 begr. k. v. Jan Zweers.
11-05-1745 begr. k. v. Hendrik Goris.
23-05-1745 ontvangen pachthuur van Albert Wolbink te Lutten.
10-07-1745 ontv. v. Luikes Boenge van Holtheme de somma van 16 gld. die gegeven is van zijn meuje uit het hoef van Munnekemeijer van Lutten.
10-07-1745 begr. den oestijen nijvoer ijes begraven uit de weduwe boer rijghters huis 11 st. en 5 penn.
16-08-1745 begr. k. v. Jan Meuleman.
18-08-1745 begr. burgemeester Barent van Borne.
05-09-1745 begr. vr. v. Bakker.
28-11-1745 ontv. v. Goessen Stobben van Roedewijk op het oertiesgelt de somma van 7 gld. en 10 st. (ontvangsten der diakonie hervormde kerk)
25-01-1746 begr. Boers Geese.
22-02-1746 Heeft Harmen Aemsinck, Hendrick Molckenbour, Goossen Everts Stobbeman en Jan Hendricks Snijder tot Roovick den ontvangst en uitgaven van de armen aangenomen.
26-02-1746 begr. Jan Odink.
01-03-1746 begr. weduwe van Jan Dercksen.
04-03-1746 begr. Lambert Odink, bij het laken van Jan en Lambert Odink ontv. 1 gld. en 2 st.
08-03-1746 begr. Harmen Thijs.
10-03-1746 begr. Derkjan Sierink.
24-03-1746 begr. Willem Uelderink.
09-04-1746 begr. schoonmoeder van Kamer Gerrit.
16-04-1746 begr. k. v. dominee J.J. ter Poorten.
22-05-1746 begr. k. v. Boertjes.
24-05-1746 begr. Jannetje Jentink.
28-05-1746 begr. weduwe van Harmen Abrahams.
21-06-1746 begr. k. v. Jan van Munster.
29-06-1746 begr. weduwe v. Hendrik Santman.
26-07-1746 begr. Derk Volkers.
10-08-1746 begr. vr. v. Jan Siemelink.
16-08-1746 begr. Assuerus Marienberg, kerkmeester.
04-09-1746 begr. Gerrit Hendriksen.
06-09-1746 begr. Hillegonde Sierink.
08-09-1746 ontv. van de dominee de heer ter Poorten het geld dat zijn oom de kerkmeester Assuerus Marienberg aan de armen heeft gegeven 50 gld.
21-09-1746 ontv. van de broer van Geertje Reinders 2 gld. dat zij aan de armen heeft gegeven.
24-09-1746 begr. Gerrit Vinke.
24-09-1746 begr. Hendrik van Dijk.
13-11-1746 begr. vr. v. Kornelis Kraak.
20-11-1746 ontv. v. Jan de Lucht en Geessien Zweers zijn huisvrouwe het kapitaal van 25 gld.
27-11-1746 begr. Jan Smit.
03-12-1746 begr. Berent Pothof.
10-12-1746 begr. vr. v. Hillebrant Amsink.
14-12-1746 begr. weduwe van Gerrit Ribberink.
21-12-1746 hebbe ontfangen 25 gld. van Hermiene Bloemers weduwe Meijers dewelke haar zuster Jennegien Bloemers bij testamente aan den armen heeft gemaakt daarenboeven heeft Hermina Bloemers nog betaald 4,5 jaar interest.
22-12-1746 begr. Gerrit Harmsen Wolbink.
03-01-1747 ontvangen doe olde Waterink vrouwe Harmje van Brucht is Brucht.
04-01-1747 begr. Marije vr. v. Helmig Zweers.
14-01-1747 begr. Ebbe haar Jannes.
24-02-1747 begr. Anna Wolbing.
25-02-1747 begr. Rutger z. v. Jan van Munster.
08-03-1747 begr. Derk Rasink.
16-03-1747 begr. Anna Luchies.
18-03-1747 begr. een vreemd man of pikmaaijer.
21-03-1747 begr. weduwe van Hendrik Matekate.
29-03-1747 begr. huisvrouw van Otto Valkman.
07-04-1747 begr. de mulder Hendrik Nijhuis.
28-04-1747 begr. Juffrouw Aleida van Borne.
09-05-1747 begr. de mulder Hendrik Nijhuis.
26-05-1747 begr. Jan van de Lucht.
10-06-1747 begr. huisvr. v. Berent Volkers.
25-06-1747 begr. huisvr. v. Jan Valkman de jonge.
28-06-1747 begr. Hillegonde de dochter van de weduwe Lambert Odink.
29-06-1747 begr. Jan Valkman de jonge.
01-07-1747 begr. vr. v. Willem Zweers.
19-08-1747 begr. k. v. Willem Dries.
22-08-1747 begr. Albert Noeverman.
23-08-1747 begr. z. v. Jan van Muiden.
02-09-1747 begr. k. v. Jan Hendrik Zweers.
15-10-1747 ontv. v. Luikes Alberts van Holtheme een somma van 10 gld. welke wijlen zijn vader Luikas Alberts op zijn ziekbed leggende aan de armen hebbende beloofd.
15-10-1747 begr. Berent Smoes.
19-10-1747 begr. Stientien Slot.
23-10-1747 begr. k. v. Evert Hesse.
08-11-1747 begr. Jan Bussemaker.
17-11-1747 begr. Henderina Meijer.
24-11-1747 begr. weduwe van wijlen Egbert Meijer, en bij het laken ontv. voor beide, van moeder en dochter 1 gld. en 3 st.
09-01-1748 begr. k. v. Jan Siemelink.
11-01-1748 begr. Evert Hesse.
18-01-1748 begr. k. v. Jan Hendrik Boerrichter.
22-02-1748 Jan Bedeker, Abraham Mueleman, Jannes Egberink en Albert Meirink nieuwe armenmeesters.
28-02-1748 begr. Anderis en vrouwen moeder.
12-03-1748 begr. Jan Konink.
19-03-1748 begr. Judith d. v. Willem Zweers.
16-04-1748 begr. de Scheermeister.
25-04-1748 begr. Anne Nijman.
27-04-1748 begr. Jan Joest.
04-05-1748 begr. z. v. Lucas Reins.
07-05-1748 begr. Gerrit Keusters.
16-05-1748 begr. Helmigston. (Helmig zijn zoon?)
21-05-1748 begr. Kamer Eulle.
31-05-1748 begr. Evert Hesschien sien dogter.
19-06-1748 begr. z. v. Jan Siemelink.
23-08-1748 begr. Henderik Beuking te Brucht.
11-09-1748 begr. Pot Eulle.
01-10-1748 begr. z. v. Hendrik Schutte.
02-10-1748 begr. vrouw en vader van Jan Hendrik.
03-10-1748 begr. d. v. Abraham Meuleman.
18-10-1748 begr. z. v. Hendrik Zweers.
07-11-1748 begr. Harmpien Krol.
24-12-1748 begr. d. v. Matrosen Jan. (de matrose is Zweers)
02-01-1749 begr. Anne Slooten.
16-01-1749 begr. vr. v. Munnekemeijer.
30-01-1749 begr. d. v. Baarselman op de Brink.
30-01-1749 begr. z. v. Lucas Reins.
03-02-1749 begr. Stroeven Griete van den Velde.
07-02-1749 begr. Hannink Jenne te Brucht.
06-07-1749 begr. vr. v. Jan Hendrik Boerrichter.
19-09-1749 begr. k. v. Arend van Steg.
12-10-1749 begr. k. v. Willem Boerrichter.
19-10-1749 begr. vr. v. Vulkert Rusijnk.
08-11-1749 begr. Berent Bakker.
20-11-1749 begr. Jan Schutte.
01-01-1750 begr. vr. v. Berent Bonkert.
01-01-1750 begr. k. v. Egbert Posdijk.
07-03-1750 begr. moeder van Barent Broeksmiet.
14-05-1750 begr. Hendrik Bloemers.
30-04-1750 begr. Berent Moleman.
11-05-1750 begr. vr. v. Hermen Wiegmink van Bergentheim.
11-06-1750 begr. dhr. Jan Egbert Molckenbour (in de kerk begraven).
11-07-1750 ontv. v. Albert Wolbink voor een jaar pagt van een stukkie Hooiland bij Buulshuis te Ane gelegen, een somma van twee gulden.

14-07-1750 begr. dhr. Jan Kramer.
05-08-1750 ontvangen van Westerman van 't Anerveen een somma van vier guldens welke wijlen zijn vader Jan Willems op zijn ziekbedde leggende aan den armen dezer stede hadde beloofd.
07-08-1750 begr. vr. v. Jan Zweers.
29-08-1750 ontvangen bij 't laken als Gerrit Tonnis zijn broer uit de Meene is begraven.
14-10-1750 begr. Jan Nijman.
20-10-1750 begr. de schoonvader en moeder van Jan Luigies van Ane.
19-12-1750 begr. huisvr. v. Gerrit ten Brinke.
27-12-1750 begr. Lambert Goorhuis en zijn zoon Klaas.
19-01-1751 begr. Hendrikien Kremers.
25-01-1751 ontvangen v.d. huisvr. van Jan Siemelink voor beddegoed van Hendrikien Kremers 6gl en 8st.
10-02-1751 ontv. bij 't laken als Hendrik van den Marienberg is begraven 11 st.
18-02-1751 ontv. van Derk Lambers 1gl en 2st voor een olt kistien en spintien van Hendrikien Kremers.
19-02-1751 begr. k.v. Lukes Reints.
19-02-1751 met mijn confraters 't kleine ijsseren pottien van Henderik Kremers verkoft, daarvoor ontvangen 6st.
20-02-1751 een gift ontvangen van Daggemans Egbert op 't Anerveen, is Takman, 1gl en 8st.
05-03-1751 met consent van mijn confraters van Stobben Goosen van Radewik ontvangen 50gl. Stobben Goosen gaf een leening waarvan hij elk jaar 1gl en 10st. interest zou ontvangen zolang als hij leeft, maar als hij dood is dan dient die vijftig gulden voor de armen.
13-03-1751 begr. vr. v. Jan Lijsen te Bergentheim.
20-03-1751 begr. Egbert Kok.
06-04-1751 begr. Fenne Kok.
06-04-1751 begr. d.v. Abraham Meuleman.
09-04-1751 begr. vr. v. Lambert Goris.
10-04-1751 begr. vr. v. Rutger Meijer.
30-04-1751 begr. vr. v. Harmen Lugt.
01-05-1751 begr. Rutger Meijer.
Jan Valkman ontvangt nog steeds 't geld op 't kerkhof.
22-05-1751 begr. Harmen Lugt.
10-06-1751 begr. z.v. Abraham Meulemans dochter.
11-06-1751 begr. vr. v. Harmen Smit.
22-06-1751 begr. vr. v. Evert Vastenouw.
25-06-1751 begr. Harmen Smit.
02-08-1751 van secretaris ontvangen 50 gl. van de boedel van Cornelis Kraak.
03-08-1751 begr. vr. v. Petter.
05-08-1751 begr. Jenghien ten Broeke.
27-08-1751 begr. vr. v. Harmen Joosten.
09-09-1751 begr. Gerrit Marinberg.
11-09-1751 begr. vr. v. Hendrik Holtman.
05-10-1751 begr. z.v. Willem Boerrigter.
11-10-1751 begr. Berent Kraak.
14-10-1751 begr. Hendrik Nijmans.
26-10-1751 begr. Geert Smos (Smoes).
28-10-1751 begr. Leide van Bergentheim.
25-11-1751 v.d. weduwe Marienberg 50 gl. ontvangen voor een gifte die haar man gegeven heeft aan de armen.
02-12-1751 begr. Gerrit Terwij.
11-01-1752 begr. Harmen Niesink te Brogt.
11-02-1752 begr. Aaltien Maassen.
30-03-1752 begr. wed. Hendrik Wels.
30-03-1752 begr. k.v. Jan Meuleman.
30-03-1752 begr. de weduwe Aaltien Kramers.
30-03-1752 begr. vr.v. de Munk.
30-04-1752 begr. Griet in het Klooster.
06-05-1752 begr. Buis Triene.
22-05-1752 blok op het kerkhof wordt regelmatig geopend. (dit blok is te zien in ons museum)
13-06-1752 begr. Abraham van der Heide.
29-06-1752 heeft Jan Balhaar betaald 25 gld. die zijn oom Hendrik Hendriksen heeft gegeven tot een gedachtenis aan de armen.

29-07-1752 begr. Egelbertus Kramer.
05-09-1752 begr. Thijes Kremer.
13-09-1752 begr. Jan Gersen Wolders.
01-10-1752 begr. Hendrik Evers.
01-11-1752 begr. k.v. Jan van der Heide.
24-11-1752 van de secr. Kramer ontvangen uit de boedel van Cornelis Kraak, 51-16.
08-12-1752 begr. vr. van Egbert Kamperbeke.
13-12-1752 begr. Engbert Hagen.

23-12-1752 begr. vr.v. Evert Dijk.

 

(hiaat en verder nazien !)

 

24-05-1786 begr. kind van Hendrik Mulderink? van Engeland.
02-06-1786 begr. vrouw uit Altenaas huis van Anerveen.
03-06-?? begr. vr.v. Jan Peters.
13-06-?? begr. vr. v. Jan Santman.
22-06-?? begr. vr. van Andries van de Berg.
01-07-?? begr. k.v. Jan Waterink van Brucht.
09-08-?? begr. Gerrit Lugt.
23-08-?? begr. vr.v. Bek Wolters.
03-10-?? begr. oude vrouw uit Matekateshuis.
04-10-?? begr. vr.v. Gerrit Veldmans in Hardenberg.
11-10-?? begr. Derk Jan Rustenberg.
17-10-?? ontvangen van Engelbertus van Baalder, in de schotel bevonden en bij het laken.
08-11-?? begr. ontvangen van Egbert Egbers van Baalder dat hij aan de armen geeft van het overlijden van zijn vader de somma van 15 gld.
23-11-?? begr. Nijboer.
15-12-?? begr. Wevers Aalbers Willem.
20-12-?? ontvangen bij 't laken van Roelof Nijmeijer van Ane.
22-12-?? begr. Jan Santman.
22-12-?? ontvangen van de erfgenamen van Wever Aalbers Willem van Baalder die hun vader aan de armen heeft gegeven 25 gld.
11-01-?? begr. Willem Nijm. (?)
11-01-1786 (of 1787) begr. Stroo Jan van den Velde.

18-01-1787 begr. Kosters Jenne Meijentien.
02-02-1787 begr. Teunis Nootveld.
07-02-1787 ontvangen van Jan Nootveld 50 gld. welke herkomstig siende van Teunis Nootveld, wele hij aan de kerke heeft beloofd.
15-02-1787 begr. vrouw uit Kleinties huis.
15-02-1787 begr. Gruntelman (Grendelman?)
02-03-1787 begr. vrouw van Teunis Nijzink.
02-03-1787 begr. Klaas Platten.
17-03-1787 begr. dochter van Gerrit Woestkamp te Bergentheim.
23-05-1787 begr. Holt Jenne.
08-06-1787 begr. Bek Griete.
15-06-1787 begr. Jan uit Swartjans huis te Bergentheim.
29-06-1787 begr. Broens Seine.
12-07-1787 begr. W.H. Likkel.
20-07-1787 begr. een vrouw uit Bouwmeesters te Ane.
28-07-1787 begr. Veld Jan.
17-08-1787 begr. Olde Eekman van Ane.
06-09-1787 begr. vr. van Harmen van der Veen.
11-10-1787 begr. Frans Jonker.
12-10-1787 begr. vr. van Dijkgeer.
15-12-1787 begr. vrouw van H. Pot.
15-12-1787 begr. vrouw uit Veldmanshuis te Hardenberg.
05-01-1788 begr. in de kerk, een oude man uit Schonekampshuis, ontvangen 3 gl. en 4 st., bij het laken 11 stuivers.(in de kerk)
26-01-1788 ontvangen van Gerrit Veldman van Radewijk van het overlijden van zijn vader aan geld 1 gld. en 2 st., maar hij heeft tegen ons gezegd dat hij een mudde boekweite aan Harm Boer heeft gedaan, dat wij dat daarbij zouden hebben maar wij hebben het tot hiertoe nig niet ontvangen.
12-02-1788 begr. Jan Meijerink uit Hardenberg.
12-02-1788 begr. een vrouw uit Takmans van Radewijk.
01-03-1788 ontvangen van Bosscher van Ane van het begraven.
01-03-1788 ontvangen van Hendrik Ophof van het begraven van zijn zoon.
06-03-1788 ontvangen van Uilderink te Brucht van het begraven.
05-04-1788 een Vrister van het Slot (een vrijster uit Slotman?) van Bergentheim begraven.
We zien geen lakens meer terugkomen en er worden ook minder namen genoemd, gesproken wordt over een mans vrouwe etc.
Het blok op het kerkhof wordt nog altijd door de diakenen geopend.
13-08-1788 begr. dochter van Gerrit Baarslag.
22-08-1788 begr. Oolbers vrouwe te Bergentheim.
22-08-1788 begr. Gerrit Boer van Anerveen.
26-08-1788 begr. Bekkeman.
10-09-1788 begr. Kamer Jantien.
17-09-1788 begr. Vinkies Janna.
20-09-1788 begr. Fenneman van Holthone/Holtheme? (Veneman)
15-11-1788 begr. de Koninkszoon te Loozen.
26-11-1788 begr. Assien Brink uit Klooster.
22-12-1788 begr. dochter van Hendrik ten Brink.
16-12-1788 begr. olde Reinink van Lutten.
19-12-1788 begr. vrouwe Peter van Anerveen.
20-12-1788 begr. in de kerke van Schoonekampt van Holtheme zijne kind, 2 gld. en 2 st.
Normaal in deze tijd betaalde men een paar stuiver als vrije gift.
23-12-1788 begr. Zwartjanmans.
24-12-1788 begr. Habert van Ane.
30-12-1788 begr. dochter van Assen Jan van Anerveen.
05-01-1789 begr. Bosman van Holthone.
07-01-1789 begr. Geertman van Lutten.
14-01-1789 begr. zoon van Gerrit Harsevoort.
17-01-1789 begr. dochter van Hermen Goris.
23-01-1789 begr. vrouw van Gerrit Baarslag.
29-01-1789 begr. vrouw van Giegies van Anerveen.
17-02-1789 begr. dochter van Meijer Jan van Lutten.
13-02-1789 begr. kind van Holter van Ane.
13-02-1789 begr. Zwiesen Judegien.
14-02-1789 begr. Gerrit Boerrichter.
15-02-1789 ontvangen van Jan Wolbink van Ane in de busse 1 gld. en 13 st.
16-02-1789 blok gelost op het kerkhof 7 gld.
20-02-1789 begr. Roelof Mouwe.
24-02-1789 ontvangen van Wessel Mouwe hetwelke Roelof Mouwe aan de armen gemaakt heeft, somma van 25 gld.
27-02-1789 begr. de weduwe Hendrik Goris.
04-03-1789 begr. dochter van de Konink van Loozen.
12-03-1789 begr. kind van Meilink van Holtheme.
17-03-1789 begr. vrouw van de Keizer van Engeland.
29-03-1789 begr. zoon van Jan Coenders.
10-04-1789 begr. oom van Wortman van Ane.
15-04-1789 begr. kind van weduwe van Riemsdijk.
28-04-1789 begr. kind van Roelof Kuipers uit de Meene.
28-04-1789 begr. tweede vrouw van Jan Kroeze.
01-05-1789 begr. kind van Geerties van Holtheme.
05-05-1789 begr. vrouw van Hendrik ten Brinke.
07-05-1789 begr. een meissen van Jonkerenk van den Velde.
07-05-1789 begr. twee kinders van Reinders van Bergentheim.
07-05-1789 begr. kind van Berend van de Berg van Brucht.
07-05-1789 begr. dochter van Wessel Mouwe.
13-05-1789 begr. zoon van Hendrik ten Brinke.
14-05-1789 begr. zoon van Berend Meuleman.
23-05-1789 begr. kind van Hendrikus Lotterman.
28-05-1789 begr. kind van Mangel Mulder.
07-06-1789 ontvangen van Willem Willink van Han (Ane) de somma van 25 gld. dat zijn oom Hendrik Munnekemeijer heeft begeerd om te betalen aan de Harmen (armen) (In Hardenberg wordt de H meestal niet uitgesproken voor een klinker, Hardenberg is Arnbarg, daarom wordt er ook wel eens onterecht een H gebruikt.).
09-06-1789 begr. zoon van Jasper van Munster.
29-06-1789 ontvangen kategezay van Herrem Wolbink van Lutten 14 stuivers.
07-07-1789 begr. vrouw van Niemeijeren Haane (Ane)
09-07-1789 begr. Poes van Lutten.
(avondmaal wordt consequent nachtmaal genoemd)
08-08-1789 begr. de wieldraaijer van Baalder.
29-08-1789 begr. Gerrit Kampherbeek.
01-09-1789 begr. zoon van Jan Mas van Radewijk.
04-09-1789 begr. weduwe van Jan Santman.
01-10-1789 begr. G. Moleman.
22-10-1789 is in de kerke begraven de weduwe Marienberg van Brucht, 10 gld. 13 st. 2 penn., bij het laken 3 gulden.(dit is Maria Westhof weduwe van Gerhard Hendrik van de Marienberg)
03-11-1789 begr. weduwe van Lucas Reins.
15-11-1789 ontvangen van de kategezaay van Hermen Wolbink 14 stuivers.
overal cathechisatie aan huis.
29-11-1789 ontvangen van de erfgenamen van Jans Zwiese dat de overleden Jannes Zwiese en zijn huisvrouw gemaakt heeft aan de armen 25,
09-12-1789 begr. oude vrouw van Richterink te Brucht.
02-01-1790 begr. vrouw van Gerrit Sierink.
07-01-1790 begr. zoon van Geertman van Brucht.
23-01-1790 begr. moeder van Niemeijer van Ane.
05-02-1790 begr. vrouw van Lambers te Anevelde, later ontvangen van Lambers een gift van 25 gld.
1790 Wolbink te Ane.
13-02-1790 begr. Jonkerink zoone.
16-02-1790 begr. moeder van Jan Stegeman.
20-02-1790 begr. vrouw van Jannes Venebrugge.
10-03-1790 begr. de oude man van Takmans van Anerveen.
12-03-1790 is de kapitein Lars? Molkenboer in de kerke begraven. (dit is Everhard Godefried Molkenboer, overleden 7 maart 1790)
19-03-1790 is Reubeian zijn dochter van Brucht (Raben Jan) op kerkhof begraven.
23-03-1790 ontvangen van Hieden (Yden)boer van het Holt voor het laken dat zij gebruikt hebben toen zijn zoon begraven is te Heemse, 11 st. en 8 penn. (het laken werd dus uitgeleend voor een begrafenis te Heemse)
02-04-1790 begr. Geesje jongste dochter van Berend Overman.
03-04-1790 is Harmen Zwiese van Loosen zijn oudste zoon Gerrit begraven.
06-04-1790 begraven zoon van Raben Jan te Brucht.
07-04-1790 begraven Striep Jan van Anevelde.
10-04-1790 wij ondergetekende diakenen van Stad en Kerspel Hardenberg verklaren bij dezen ontvangen te hebben van de Heer en Burgemeester F. Bussemaker en secr. J. van Riemsdijk als executeuren van die testamente van wijlen juffer Maria Westhof weduwe Marrienbergs het legaat van 50 gld. door dezelve weduwe Marienberg aan de diakonie of armen van den Hardenberg bij testamen van dato 24-07-1789 vermaakt, kwitterende daarvan hiermede Actum Hardenberg 10-04-1790 diaken Klaas ter Steeg.
117-04-1790 begr. de meuije (tante) van Jan Waterink te Bergentheim.
22-04-1790 begr. de vrouw van Harm Hendrik Nijman.
24-04-1790 begr. Gerrit Zierkint een kint begraven (Sierink)
29-04-1790 begr. dochter van Willem Boerrichter.
06-05-1790 ontvangen van Jan Waterink van Bergentheim dat zijn meije Hendrikje Waterink aan de armen heeft gemaakt 5 gld. en 5 st.
12-05-1790 begraven Beltman van Ane.
22-05-1790 begr. dochter van Plasman te Engeland.
22-05-1790 begr. vrouwe Bekmans.
22-05-1790 begr. vrouwe Liezen te Bergentheim.
29-05-1790 begr. oude man uit Rechtuit van Baalder.
09-06-1790 begr. kind van Richterink te Brucht.
15-06-1790 begr. dochter van Hendrik Zweers.
15-06-1790 begr. kind van Egbert Hutten te Baalder.
17-06-1790 begr. dochter van Hillebrand Amsink.
17-06-1790 begr. Jan Mas van Radewijk.
23-06-1790 begr. dochter van de Roowever.
25-06-1790 begr. zoon van Gerrit Harsevoort.
26-06-1790 begr. zoon van Thijs Kremer.
07-07-1790 begr. Kupertien.
08-07-1790 is mijn konfrater Jan Santman zijn dochter 's avonds op kerkhof begraven, bij het laken 2 gld. (de begravenis van 's avonds)
23-07-1790 is mijn konfrater Klaas ter Steeg zijn moeder en de vrouwe van Arend ter Steeg op kerkhof begraven. 7 gld. 10 st. 2 penn.
31-07-1790 begr. oude vrouw van Kampherbeek van Baalder.
07-08-1790 begr. kind van Hendrik Westerman van Lutten.
24-08-1790 begr. Asse Klooster zijn kind.
29-08-1790 ontvangen van de cattegesasie van Hesselink van de Marrienberg 1 gld. 8 st. 2 penn.
10-09-1790 begr. mijn konfraters jongste zoon Lambert Schutten van Ane.
10-09-1790 begr. dochter van Broekroelofs van Radewijk.
01-10-1790 begr. Losters oude boer van Ane.
13-10-1790 begr. oude vrouw van Geerties te Lutten.
04-11-1790 begr. G. Dik (Dijk).
16-11-1790 begr. oude vrouw Hannenk (Hannink) te Brucht.
27-11-1790 begr. Andries van den Berg.
10-12-1790 is de heer Sonbek (Sambeek) in de kerk begraven, 3 gld. 11 st. 12 penn.
17-12-1790 begr. Leide Norinks van de Belt 4 gld. 4 st. 14 penn. (De Belt of Nijberg bij de Venebrugge gelegen)
05-01-1791 begr. vrouw van Jan Plaggemarsch.
05-01-1791 ontvangen het armengeld van de verwalter scholtus van het verkopen van het huis van Jonas Israels.
11-01-1791 begr. vrouw van Jan Nijzink te Brucht.
08-02-1791 is G. Hesselink van den Marienberg op kerkhof begraven 6 gld. 13 st. 4 penn.; 10-02-1791 ontvangen van Jan Esselink (Hesselink) van den Marienberg dat zijn vader G. Esselink aan de armen gemaakt heeft 6 gld.
17-02-1791 begr. kind van Ziepelenkamp van Baalder. (Siepelkamp)
18-02-1791 begr. dochter van Strieper te Anevelde.
24-02-1791 begr. vrouw van Reinders te Anevelde.
10-03-1791 is de houwe (oude) frouwe uit Wageterop (Wachtum bij Dalen) van Slenkberg begraven. (Slingenberg), in de schotel bevonden 2 gl. 5 st. en 8 penn. (Deze vrouw zou dan omtrent 100 jaar zijn geworden)
10-03-1791 begr. Willem Uilderink van Anevelde.
26-03-1791 begr. Bueitis Lefert (Eefert)(Bruins, Buuls ?) zijn vrouw.
25-03-1791 begr. weduwe van Willem Nijman.
12-04-1791 begr. Kuemer Jan zijn vrouw (Kamer).
22-04-1791 begr. Slotmans meuje van Bergentheim 7st. 14 penn.
13-05-1791 begr. vrouw van Oolbers van Bergentheim.
13-05-1791 begr. vrouw van Harskop.

(aanvullen)

07-02-1794 begr. Evert Wolbink van Lotten.
22-03-1794 de vrouwe van Bosman Radewijk begraven op den kerkhof in de schotel bevonden 2,12,0.
15-04-1794 is Broek Roelof begraven.
05-09-1794 is Albert Wolbink van Lotten begraven.
24-07-1795 is Hanekamp van Rauke (Radewijk, Ravick, Rooke) begraven, dito van Hanekamp van Radewijk ontvangen welke zijn vader gemakt heft.
22-02-1797 is op het kerkhof begraven het kind van Jan Klinge, meester van Radewijk en in de schotel bevonden 1,12,12.
23-01-1798 is op het kerkhof begraven de oude vrouw uit Velthuijs te Radewijk, in de schotel bevond 2 gl, 11 st, 6 penn.
21-07-1797 is op het kerkhof begraven Takmans vrouw van Radewijk en in de schotel bevonden 2 gl, 3 st., 4 penn.
01-03-1798 op het kerkhof begraven burgemeester B. van Borne.
08-05-1798 is alhier in de kerk des savonds met lantaarens begraven den wel eerwaarden seergeleerden heer Bernardus Meulleman, in zijn leven predikant alhier. (dominee 's avonds in de kerk begraven)

26-07-1798 is die saavonds in kerk met lantaarens begraaven Gerrit Willem Riemsdijk, en in die schootel bevonden 2 gl, 3 st. ('s avonds in de kerk begraven)
07-09-1798 is op het kerkhof begraven de oude man uit Mas huis van Radewijk en in de schootel bevonden 3 gl.
11-09-1798 onfangen uit Mast huis van Radewijk een capietaal van 5 gld en 5 st. het welk Egbert Mast an den arm gemaakt heef.
21-10-1798 van Albert Wolbink van Lotten ontfangen reeknin van het loon dat Binnenvet zijn zoon bij hem verdient heeft.
04-12-1798 is een kind van Schoonekamp van Holtheme in de kerk begraaven. (in de kerk).
17-01-1799 is op het kerkhof begraaven Stobbenboer van Radewijk, en in de schotel bevonden 14 gl, 2 st.
20-02-1800 ontv. v. de weduwe van Werse Stobben van Radewijk dat hij aan de diaken van den Hardenberg gemaakt heeft een somma van 200 gl.
17-07-1800 begr. vr. v. Jan Klinge.
21-06-1801 ontvange Echbert Roelofs van Radewijk van dat gesaij 16 st.
overleden 1 febr. 1805 Martinus Pruim, koster en voorzanger
31-03-1810 begr. de oude uit Ekbert Roelofs te Radewijk.
02-05-1810 begr. vrouw van A. Wolbink.
05-05-1810 begr. vrouw van H. Veltman te Radewijk.

© 2014 Dinah Hesselink-Zweers
zweers@historiekamer.nl